10.listopad - Svjetski dan mentalnog zdravljaMentalno zdravlje pojedinca podrazumijeva osobni osjećaj psihičkog blagostanja, uspješnosti i zadovoljstva, predstavlja važan izvor kvalitetnog življenja a ujedno je i važan resurs za obitelji i društvo.
Izostanak mentalnog zdravlja, bez obzira na tjelesno, uvijek znači duševnu patnju, gubitak ljudskog potencijala te disfunkciju pojedinca na svakom polju.
Stoga je važno, uvijek iznova, ponavljati da „nema zdravlja bez duševnog zdravlja!
Tako se na dan 10. listopada svake godine u više od stotinu zemalja širom svijeta obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH).
Prvi puta ovaj dan, kojim se želi naglasiti važnost mentalnog zdravlja i usmjeriti pažnja na probleme i poremećaje mentalnog zdravlja, obilježen je 1992. godine.
Ove godine središte interesa Svjetske zdravstvene organizacije je življenje sa shizofrenijom. Osnovni cilj je povećati svijest o činjenicama da je shizofrenija bolest koja se može liječiti, da je liječenje kao i kod većine drugih bolesti učinkovitije u njenim ranijim fazama, a da više od 50% osoba sa shizofrenijom nažalost ne dobiva prikladnu njegu. Shizofrenija pogađa oko 24 milijuna ljudi diljem svijeta, a 90% osoba s neliječenom shizofrenijom živi u zemljama u razvoju. Važno je shvatiti da je brigu o osobama sa shizofrenijom moguće provoditi na društvenoj razini, aktivnim uključivanjem obitelji i zajednice.
Iako je shizofrenija težak oblik mentalne bolesti koja pogađa 7 od 1000 odraslih osoba, najčešće između 15 i 35 godina, incidencija je niska (3-10 000), a prevalencija visoka zbog njene kroničnosti. Postoje učinkovite farmakološke i psihosocijalne intervencije, a što liječenje prije započne, to će ono biti učinkovitije. Nažalost, većina osoba s kroničnom shizofrenijom nije liječena, što doprinosi kroničnosti bolesti.
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da trenutno više od 40 posto zemalja nema nacionalnu politiku za zaštitu mentalnog zdravlja. U ovom trenutku više od 33 posto zemalja financira zaštitu mentalnog zdravlja s manje od 1 posto ukupnog proračuna za zdravstvo, dok drugih 33 posto zemalja troši približno 1 posto. Hrvatska nacionalna politika za zaštitu mentalnog zdravlja uvažava sve zdravstvene i druge rizike za nastanak bolesti i invalidnosti.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here