Dan zastite prava potrošačaOvaj, za današnje potrošače, sve važniji datum, prvi put obilježen je 15. ožujka 1983. godine, a osnovni mu je zadatak provođenje, poštivanje i zaštita temeljnih prava svih potrošača te protest protiv zloupotrebe istih od strane tržišta.
A temeljna četiri prava potrošača su: pravo na sigurnost roba i usluga, pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju, pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas.
Svjetski dan prava potrošača obilježava se u 110 država čije su udruge za zaštitu potrošača članice Consumers Internationala, koji je osnovnim pravima potrošača dodao još pravo na zadovoljavanje temeljnih životnih potreba, pravo na naknadu štete, pravo na obrazovanje te pravo na zdravi okoliš.
I dok se obilježavanje ovog dana u svijetu koristi za pokretanje različitih kampanja koje se tiču problema potrošača, organiziranje prodaja po nižim cijenama, organiziranje akcija, darovanja i sl., u Hvatskoj potroščći se nažalost susreću sa sve višim cijenama, ratama, ovrhama, opomenama …kojima se ne nazire kraj. Pitanje je dokle se može tako izdržati, u državi kojoj je sve važnije od njenih građana-potrošača.

2 KOMENTARI

  1. Mislim da je važna svaka priča koja će ljude ponukati da se informiraju o svim pravima koja im zakonom pripadaju, zato bi o svim pravima, ne samo potrošačkim trebalo što više govoriti i pisati!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here