Automobilska
Što je auto skuplji i veći
To On je tada bliže sreći
Pa kad vozi i drži volan
Osmjeh mu je širji a duži organ.
A kad ga vide prijatelji stari
Pa kad im lice zavist zažari
Tad se On više ne pita
Da li je vrijedilo tolikog kredita.
Bez kave i pive dugi su dani
Ali nemoj sad, ne kopaj po rani.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here