Dijagnostika treniranosti tenisača temeljna je aktivnost za unapređenje sportskih rezultata. Dijagnostički postupci su s jedne strane rezultat znanstvenih istraživanja, a s druge strane dio svakodnevne prakse i trening-rutina. Na osnovu dijagnostičkih veličina, odnosno utvrđenih dobrih i loših strana treniranosti donose se modifikacije trening-postupaka.
Ukratko, dijagnostiku treniranosti mogli bismo definirati kao skup postupaka koji se primjenjuju radi objektivnog utvrđivanja stupnja osobnosti, osobina i motoričkih znanja sportaša i definiranja ”dobrih” i “loših” strana” njegove pripremljenosti.
primjer Seminarskog rada – Dijagnostika treniranosti tenisača

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here