Električar
Upotreba brojila za utrošenu električnu energiju:
Brojila su neophodna kako bi se registrovala potrošnja električne energije. Dugi niz godina vršilo se ugrađivanje indukcionih brojila čija je proizvodnja prestala i mogu se videti jedino kod starih objekata. Sada je proizvodnja i ugradnja vezana isključivo za brojila sa elektronskim mikroprocesorima.
Šta zapravo čini brojilo:
Za uzimanje podataka o struji i naponu potrebno je korišćenje analogno digitalnih konvertora. Obrađivanje podataka je smešteno u računar koji preko displeja izbacuje rezultat. Kod starih indukcionih brojila postojao je uređaj u obliku uklopnog sata koji je posebno merio struju u sistemu sa dve tarife dok su uklopni satovi u sklopu novih elektronskih brojila. Pored uklopnog sata poseduju i maksigraf uz pomoć kojeg je moguće evidentirati najveću povučenu snagu iz mreže. Tehničke preporuke Elektroprivrede predlažu limitatore koji se ugrađuju u brojila čija je uloga da automatski isključe napajanje ukoliko se desilo veće povlačenje snage od one zatražene. Konstrukcija limitatora je slična osiguraču. Da biste ponovo uključili napajanje struje potrebno je da resetujete limitator.
Instaliranje monofaznog brojila vrši se ukoliko imate potrošače manje snage. Zbog toga treba obratiti pažnju na struju potrošača i prema njoj uklopiti brojilo. Veoma jake potrošače potrebno je spojiti koristeći strujno merne transformatore.
Značaj razvodnih uređaja sa jakom strujom:
Prolazak električne energije od mesta proizvodnje do mesta potrošnje podrazumeva nekoliko faza gde dolazi do transformacije, prenosa, mere i raspoređivanja što zahteva upotrebu raznih aparata i uređaja kao što je bojler. Spajanjem svih uređaja i aparata u jednu celinu dolazi do stvaranja razvodnog uređaja. Oni se dele na razvodno postrojenje, razvodne ormare, table i kutije. Upotreba razvodnih postrojenja je kod visokih napona i tu se misli na trafo stanicu i sl.
Razvodne table i ormari:
Svaki objekat mora imati glavnu razvodnu tablu ili ormar koji služe za dovođenje energije i distribuiranje ka drugim razvodnim uređajima u sklopu objekta. Za izradu ormara i tabli koristi se uglavnom lim, plastika ili silumin. Plastika se najbolje pokazala u smislu otpornosti kao i dobre električne izolacije a pored toga ima nisku težinu. Razvodna kutija može biti okrugla ili u obliku kvadrata, a za njenu izradu mogu se koristiti i rigips ploče.
Kod manjih objekata npr. porodičnih kuća uglavnom je postavljena jedna razvodna tabla i sa nje se vrši napajanje priključka. Kod većih objekata npr. stambenih zgrada obavezno je postavljanje razvodnog ormara koji služi za napajanje razvodnih tabli za svaki stan. Kod većih stambenih zgrada razvodni ormari su postavljeni na svakom spratu a njihovo napajanje vrši se preko osnovnog ventilacionog razvoda koji ima glavni razvodni ormar.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here