Hronologija lečenja zubnim implantimaHRONOLOGIJA LEČENJA ZUBNIM IMPLANTIMA
Imajte na umu da konkretno rok izrade celokupnog rada, kao i sam tretman mogu da se razlikuju u zavisnosti od Vašeg stanja u ustima, opšteg zdravlja, i ciljeva i vrste terapije. Ukoliko se odlučite za ugradnju zubnih implantata, mi ćemo Vam detaljno objasniti svaki korak na tom putu!
1. KONSULTACIJE: Razgovaraćemo o opcijama lečenja i odgovoriti na sva pitanja koja imate. Napraviti sveobuhvatan stomatološki pregled i proveriti istoriju zdravlja. Napravićemo sve potrebne rendgen 3D snimke, ako ih već imate možete da ih donesete.

2. PLAN TERAPIJE: Nakon procene Vašeg stanja, napravićemo plan terapije koji ćemo sastaviti samo za Vas i u saradnji sa Vama, dajući Vam detaljan presek troškova, kao i celokupan opis i plan za ugradnju implantata.
3. PRE-hirurški sastanak: U brojnim situacijama je poželjno da se pre same ugradnje implantata determiniše krajnji položaj zubne krunice, kako bi hirurg tačno na tom mestu mogao da ugradi zubni implant. To se zove protetski vođena ugradnja implanta i ujedno predstavlja najpravilniji pristup terapiji implantima. Samo kada ste zadovoljni sa planom terapije zubnim implantima, utvrdićemo Vašu pismenu saglasnosti za početak lečenja.

4. POSTAVLJANJE ZUBNIH IMPLANTATA: U zavisnosti od položaja i broja potrebnih implantata, sama postavka implantata može da traje od oko 30 minuta do 2 sata. Zubni implanti se ugrađuje hirurškim putem tj. postavlja se u kost. Ako je potrebno, biće dodata veštačka kost i bio-membrana da omoguće nastanak nove kosti na mestima gde nema dovoljno Vaše, kako bi se omogućila bolja oseointegracija implantata. Tipično vreme za srastanje zubnog implanta sa kosti je oko 3 meseca, ali to opet zavisi od brojnih faktora, ponajviše od kvaliteta Vaše kosti, vrste i dizajna zubnog implanta i upotrebljene hirurške procedure. Preporučujemo vam da pratite meku dijetu prvih nekoliko dana nakon operacije.

5. NASTAVAK KONTROLE: praćenjem lečenja na 1 nedelju, 2 nedelje, 1 mesec i 4-6 meseci nakon operacije (vreme može da varira u svakom pojedinačnom slučaju) možemo Vam pomoći da zadržite Vaše desni oko svojih zubnih implantata u zdravom stanju.

6. ZAVRŠNI OTISAK: Nakon što su se implanti integrisali u viličnoj kosti, a desni se oporavili, vaš stomatolog će uzeti otisak za gornju i donju vilicu kao i zagrižaj. Sa vašim stomatologom ćete takođe izabrati i boju zuba. Sve ove pripreme su neophodne da bi u zubnoj tehnici napravili konačne zube.

7. POSTAVLjANjE SUPRASTRUKTURE I NAVLAKE: Nakon perioda od 10-14 radnih dana, laboratorija ili stomatolog će izabrati suprastrukturu i završiće se konačne zubne navlake ili proteza na implantima. Kada posetite stomatologa, uporišta (suprastrukture) će biti postavljene, na njih se postavlja Vaša konačna zubna krunica, po potrebi prilagođava, a potom definitivno cementira ili zavrće. Svo čekanje se isplatilo i sada imate predivan novi osmeh!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here