Kako da se osigurate mogućih grešaka ugradnje implanta?Ugradnja zubnih implanta u pojedinim slučajevima može dovesti do brojnih neprijatnosti i propratnih efekata, poput upale sinusa ili veoma jakog i neprijatnog bola u zubnom nervu. Takođe, infekcije, pa čak i gubitak implanta su neke od pojava koje se, iako retko, ipak javljaju kod određenog broja pacijenata.
Svakako, ugled stomatološke ordinacije ili klinike, kao i znanje medicinskog osoblja, garancija su uspešnosti ugradnje zubnog implanta i njegove večnosti. Upravo zato, veoma je važno da odaberete najreprezentativniju ordinaciju za ovaj, često veoma složen zahvat. Takođe, dobro se informišite u vezi sa vašim pravima na reklamaciju i osiguranje zubnog implanta.
Neke od grešaka kod ugradnje implanata su proizvod slučajnosti. Ipak, nedovoljno iskustvo i stručnost lekara, mogu dovesti do neželjenih pojava. Ovde ćemo navesti neke od mogućih propusta u vezi sa kojima se morate informisati pre odlaska kod svog lekara.
Nedovoljno dobra dijagnostika
Najčešći problem ovog tipa nastaje tamo gde se vreme dijagnostike i kvalitetne pripreme za ugradnju zubnog implanta, nepotrebno i nestručno skraćuje. Najveći broj stomatologa, koristi rentgen na načine koji ne mogu stvoriti potpunu sliku i uzeti sve neophodne informacije za uspešnu ugradnju implanata. Naime, količina i kvalitet vilične kosti koju prosečan pacijent poseduje, kao i položaj i stanje nerva i krvnih sudova koji prolaze kroz kost, a posebno stanje sinusa, predstavljaju izuzetno važne dijagnostičke momente od čijeg pravilnog izvršenja direktno zavisi uspešnost ugradnje zubnog implanta. Prilikom izbora ordinacije ili klinike na kojoj ćete vršiti ugradnju zubnih implanta, obratite posebnu pažnju na kvalitet dijagnostičkih radnji koje se tamo obavljaju kao i na vrste skenera pomoću kojih se ove radnje vrše.
Nepotpuna istorija bolesti
Čak i ukoliko vam vaš lekar ne skrene posebnu pažnju, pripremite kvalitetnu dokumentaciju koja će lekaru i medicinskom osoblju na dobar način približiti vašu istoriju bolesti. Ovo je veoma važan deo u pripremi samog zahvata jer može da ukaže na potencijalne probleme prilikom ili nakon ugradnje zubnog implanta.
Loš kvalitet izrade zubnog implanta
U svetu postoji dve stotine kompanija koje se bave proizvodnjom zubnih implantata. Pre nego se odlučite za ugradnju implanta, informišite se o kvalitetu završne izrade zubnog implanta i garancijama koje se na njega daju. Samo najbolje ordinacije i najbolji proizvođači garantuju kvalitet i životno osiguranje za svoj proizvod.
Loša pozicija ugrađenog implanta
Do loše pozicioniranog zubnog implanta najčešće dolazi usled propusta u dijagnostici. Neretko, može biti i rezultat loše komunikacije između pacijenta i lekara, posebno ukoliko istorija bolesti nije potpuna ili je nema.
Kako bi izbegli neku od ovih grešaka i sproveli adekvatnu ugradnju zubnog implanta, dobro se informišite o dentalnoj ordinaciji, njenoj opremljenosti i iskustvu i kvalifikacijama medicinskog osoblja, a trebali biste i uporediti cenu zubnih implantata. Takođe, blagovremeno se informišite o svojim pravima kako bi se zaštitili od mogućih grešaka i dodatnih troškova.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here