Kako izbjeći kreditni slomNedavni nagovještaj smjene guvernera HNB-a jedna je ili jedina mjera premijera Milanovića za prolaznu ocjenu, ukoliko je cilj radikalni zaokret monetarnog sustava. Ukoliko to izostane, tada i za tu odluku možemo reći da spada u kategoriju revanšizma, po čemu je poznata ova Vlada (kao i prethodna), s posljedicom daljnjeg potonuća i konačnog sloma.
Nadajmo se!
Zaokret u vođenju monetarnog sustava morao bi dovesti do obuzdavanja neovlaštene moći banaka u ovoj zemlji. Samo, moramo si postaviti pitanje imamo li dobronamjernu Vladu a potom i kvalitetnu Vladu? Po do sada pokazanom, bojim se da nemamo.
Šta uraditi?
Ukoliko novi guverner HNB-a stane na stranu interesa ove zemlje i njenih građana, smjena Rohatinskog ima smisla. Pojednostavljeno rečeno, guverner ima ultimatum odmah ukinuti pljačkaško zlo zemlje, VALUTNU KLAUZULU. Potom, sve kredite svih banaka preračunati u valutu ove zemlje- kunu, i to na dan odobrenja kredita. Izdati nove otplatne planove u kunama i svim korisnicima kredita vratiti oteto – ukradeno.
Tek tada devalvirati kunu za 30 do 40% i konačno pokrenuti gospodarstvo. Kamata na depozite u bankama mora pasti na nivo ispod stope inflacije.
Vlada
Paralelno, Vlada “mora” smanjiti porezna opterećenja (pdv na 18%, …) i evo nam procvata – u protivnom kraj nam je neizbježan!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here