BurzaPre nego što se odlučite kupiti akcije na berzi pročitajte ovaj članak. Akcija je hartija od vrednosti i predstavlja pismenu ispravu koja sadrži imovinsko pravo kojom se izdavalac obavezuje da ispuni zakonsku obavezu prema imaocu iste. Akciju izdaje akcionarsko društvo i ona predstavlja deo njegovog kapitala. Kada odlučite da trgujete hartijama od vrednosti odnosno akcijama, sledite navedene korake i mudro donosite vaše odluke.
Naš savet vam je da pre nego što se upustite u kupovinu akcija, izdvojite vreme i posvetite se proučavanju trenutnog tržišta da bi znali šta je tog momenta najsigurnije ulaganje. To možete uraditi tako što ćete u dnevnoj štampi svakog dana pratiti trenutno stanje na berzi. Putem interneta se raspitajte koje firme imaju dobro razvijen plan rada za dati period, kao i na koji način posluju. Informišite se na svaki mogući način da bi saznali što više i napravili što bolji izbor.
Kako kupiti akcije na berzi?
1) Kontaktitrajte brokersko – dilersko društvo i potražite njihove vodiče.
2) Morate da izaberete svog brokera i da zaključite ugovor.
3) Zatim trebate otvoriti namenski račun kod banke koja je član Centralnog registra.
4) Razmislite i odredite koliko novca želite da uplatite u banku za željene akcije.
5) Odlučite koje akcije i koje firme želite da kupite.
6) I na kraju treba da izdate nalog svom izabranom brokeru da vam kupi određeni paket akcija izabrane firme, pri čemu vi određujete gornji iznos koji ste spremni da platite po jednoj akciji kao i rok na koji će važiti nalog za kupovinu akcija.
Napomena: Uvek imajte na umu u šta se upuštate i znajte da je berza jedna velika kladionica, pa zato budite spremni i na eventualne gubitke kao i nerviranje. Na berzi se može dobro profitirati na duge staze ali treba puno učenja, rada, zaključivanja i strpljenja.
Srećno!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here