DjecaKako sam prije kratkog vremena prvi puta postala mlada mama, potrebno je bilo skupiti hrpu dokumentacije kako bi se ostvarila prava vezana uz najljepši događaj u mojem životu. Jedno od tih prava je i pravo na dječji doplatak.
Zahtjev za ostvarivanje prava na dječji doplatak predaje se Područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjev se može podići na šalteru nadležnog područnog ureda HZMO-a ili izlistati sa internet stranica HZMO-a (www.mirovinsko.hr). Uz popunjeni i od strane podnositelja zahtjeva potpisani zahtjev, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
Za podnositelja zahtjeva:

  • presliku osobne iskaznice
  • presliku kartice tekućeg računa u banci

Za dijete za koje se traži doplatak:

  • dokaz o rođenju (izvadak iz matice rođenih, rodni list ili potvrdu o rođenju)

Za članove kućanstva:

  • presliku osobne iskaznice za svakog punoljetnog člana

Za utvrđivanje dohodovnog cenzusa:

  • potvrdu isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća, naknada zbog bolovanja, naknada zbog nezaposlenosti, naknada za porodiljni dopust)
  • potvrdu porezne uprave o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o primanju odnosno neprimanju novčane naknade u prethodnoj i tekućoj godini (naravno ako ste nezaposleni i prijavljeni na Zavodu)

Zahtjev sa priloženom dokumentacijom može se predati osobno na šalteru HZMO-a ili poslati poštom.
Rješenje o ostvarenom pravu na dječji doplatak stiže poštom na kućnu adresu.
Za našu malu tročlanu obitelj trebalo je, konkretno, uz zahtjev priložiti:
za mene kao podnositelja zahtjeva – presliku osobne iskaznice, presliku kartice tekućeg računa, potvrdu bivšeg poslodavca o ostvarenom prihodu u prethodnoj godini (Obrazac IP), potvrdu porezne uprave o ostvarenom dohotku, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o neprimanju novčane naknade u prethodnoj i tekućoj godini (ovo sve zato jer sam dio godine radila a dio bila prijavljena na Zavodu za zapošljavanje),  za dijete – izvadak iz matice rođenih, a za supruga – presliku osobne iskaznice i potvrdu o redovitom školovanju s obzirom da je redoviti student.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here