U nastavku predstavljamo putni nalog i kako ga se jednostavno može popuniti.
Putni nalog ili putni radni list popunjava se kada se osobno vozilo koristi u službene svrhe, tj. kada djelatnik koristi svoje osobno vozila za potrebe tvrtke tj. poslodavca koji ga šalje na službeni put.
Po Zakonu je porezno priznati trošak 2,00 kune po kilometru, što znači da se ovisno o dogovoru na iznos do 2,00 kune ne plaća porez.
Kao prilog putnom radnom listu (bez obzira što je Zakonom ukinuta za 2009. godinu) i dalje se preporuča da se kao prilog stavi i učinjeni trošak goriva, jer je iz iskustva sa kontrolom Porezne uprave to poželjno imati.
Također se prilažu i eventualni troškovi cestarine, parkinga te učinjeni troškovi hotelskog smještaja. Trošak prehrane i pića ne priznaje se kao trošak po putnom listu, no zato se obračunavaju dnevnice.
Dnevnica za vrijeme provedeno do 8 sati na putu nema, za vrijeme provedeno od 8-12 sati priznaje se kao ½ dnevnice, a iznad 12 sati se priznaje kao puna dnevnica. U Hrvatskoj porezno priznata dnevnica je 170,00 kuna, no ovisno od poslodavca ona može biti i niža ili viša, ali se onda na taj viši iznos plaća porez.
Dnevnice za puteve odrađene u inozemstvu priznaju se po troškovima koje možete naći na web stranici http://www.nhs.hr/download/visina_dnevnica_za_putovanja_u_inozemstvo.pdf.

Nakon povratka sa puta obvezno je u roku od 3 (tri) dana izvršiti obračun putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

Neki pojmovi koji se pojavljuju u putnom nalogu:
– naredbodavac – tvrtka/poslodavac
– podnositelj računa – zaposlenik koji koristi svoje osobno vozilo u službene svrhe
– isplatio blagajnik – blagajnik poslodavca
– pregledao likvidator – drugi zaposlenik poslodavca ako je tvrtka tako ustrojena

U nastavku predstvaljamo primjer ispunjenog putnog radnog lista, tj. putnog naloga:
Primjer ispunjenog putnog naloga

4 KOMENTARI

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here