Kako se vrši kontrola kvaliteta vode za pićeKontrola fizičkih svojstava vode za piće
Kontrola fizičkih parametara se odnosi na ocenu boje, mirisa, ukusa i mutnoće vode. Voda za piće mora biti bez mirisa, bez ukusa, ne sme biti zabojena niti mutna. Mora biti apsolutno bistra. Ne sme se desiti da se pri dužem stajanju ili zagrevanju vode ovi parametri izmene ili da dođe do pojave taloga.
Pored ovih parametara vrši se još i određivanje sadržaja suvog ostatka na 105°C i elektrolitičke provodljivosti na 20°C.
Kontrola hemijskih svojstava vode za piće

Voda koja je sa hemijskog aspekta potpuno čista u prirodi ne postoji. U zavisnosti od puta, odnosno slojeva zemlje kroz koje je voda prošla pre nego što je dospela na površinu u njoj se mogu nalaziti različiti sastojci, a u zavisnosti od mesta gde je uzorak uzet zavisiće količina tih sastojaka.
U vodi uvak postoji određena koncentracija kiseonika, ugljendioksida, azota, rastvorljivih soli zemnoalkalnih i alkalnih metala i to najčešće magnezijumove, kalcijumove, kalijumove i natrijumove soli. Ove soli su najčešće prisutne kao hloridi, bikarbonati, sulfati, nitrati i nitriti. Pored određivanja sadržaja ovih jedinjenja, vrši se i određivanje pH vrednosti, prisustva vodoniksulfida, cijanida, fosfata, fluorida, gvožđa, mangana, arsena, amonijaka.
Kontrola higijensko – sanitarne ispravnosti vode za piće
Voda koja se koristi za piće mora biti bakteriološki potpuno čista. Parametri koji se kontrolišu su prisustvo ukupnog broja bakterija u jednom mililitru vode i prisustvo koli bakterija, streptokoka, sulfidoredukujućih klostridija, Pseudomonas i Proteus vrsta. Koli indeks predstavlja broj bakterija Escherichia coli koje se nalaze u sto mililitara vode. Koli-indeks u vodi za piće mora biti ispod deset. Ukoliko je ova vrednost veća voda se smatra zagađenom i neophodno je izvršiti prečišćavanje vode. Čista voda ne sme sadržati patogene klice kao ni termorezistentne mikroorganizme.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here