Kako targetovati ciljnu grupu na Facebooku?Sve vrste Facebook oglasa (klasični, promocija objave, sponzorirana priča itd.) pružaju mogućnost targetovanja ljudi prema geografskim i demografskim karakteristikama, interesovanjima, a isto tako i prema načinu na koji korisnici pristupaju Internetu odnosno samom Facebooku.
Pritom, u Srbiji je na primer moguće targetovanje i po gradovima u kojima ljudi žive. U slučaju targetovanja gradova, može se čak odrediti radijus oglasa koje će ljudi videti (na primer 60km).
Kod definisanja oglasa na Facebooku, obavezno je iskoristiti sledeće opcije koje ova društvena mreža nudi:
• Location – potrebno je odrediti zemlju ili grad u okviru kojih će se ljudima prikazivati oglasi.
• Demographics – odredite godinu i pol ciljne grupe. Na primer, ako pravite kampanju za žensku kozmetiku sigurno nećete targetovati muškarce. Neophodno je detaljno razmisliti šta se želi postići oglasima i koja je ciljna grupa konkretne kampanje.
• Interesovanja – omogućavaju targetovanje korisnika Facebooka prema njihovim aktivnostima, kao što su hrana, omiljene knjige, TV programi, turizmu… Primera radi, pri oglašavanju stranice s receptima za spremanje hrane, interesovanja po kojima ćete targetovati korisnike koje vole kuhanju, recepte, itd.
• Prikazivanje oglasa – se može vršiti prema korisnicima koji već jesu fanovi stranice koja se oglašava ili koji to nisu. Ove stavke možete promeniti u opciji Connections on Facebook, gde opcija Friends of Connections pruža mogućnost prikazivanja oglasa samo prijateljima ljudi koji su fanovi tog istog fan page-a. Ako se na primer želite dodatno povezati s postojećim fanovima na stranici tako što biste ih nagradili ili obradovali specijalnim pogodnostima, kreirajte oglase koji će se prikazivati svima koji se već nalaze na stranici.
• Advanced Demographics – ova opcija omogućava ciljanje korisnika prema statusu veze, jezicima kojim govore, obrazovanju ili radnom mjestu. Na primer, možete u slučaju turističke agencije oglašavati posebne ponude tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Pritom biste ciljali osobe koje su u vezi, koje su verene ili su u braku.
Kako se vrši plaćanje Facebook oglasa?
Kada napravite prvi oglas, neophodno je da odaberete način plaćanja (Add a Funding Source opcija). Facebook oglasi se naplaćuju kada se pređe određeni nivo potrošnje. Vrlo je bitno da se sredstva nalaze na kartici onog trenutka kada oglasi stignu na naplatu. Ako na kreditnoj kartici nemate sredstava, kampanja će biti pauzirana dok se Facebook ne naplati.
Nakon odabira načina plaćanja, otvara se novo polje – Business Address Confirmation. Ovde je neophodno popuniti sve neophodne podatke. Sledeća stavka tzv. Ads Manager u okviru kojeg se nalaze svi tekući i prethodni podaci o oglasima.
Među njima, možete pronaći i opciju „general user“ ukoliko želite da dodate još neku osobu kao administratora oglasa, a možete mu i dati samo „reports only“ ovlašćenje u kojem ta osoba može videti samo izveštaje kampanje, ali ih ne može menjati.
Marketing na Internetu je upravo zbog svih ovih opcija fantastična stvar. Mogućnost preciznog targetovanja ciljne grupe se ne može ostvariti ni u kojem drugom vidu oglašavanja!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here