Knjigovodstvene uslugeSvako preduzeće, odnosno pravno lice na kraju godine svodi svoje račune.To podrazumeva sabiranje rezultata kao posledica poslovanja u prethodnih 12 meseci. Izveštaji koje preduzeće dobija ovim postupkom služe za uvid u to da li je pravno lice poslovalo u gubitku ili dobitku, ali i pruža osnov za donošenje odluka koje se tiču budućeg poslovanja. Knjigovodstvo upravo ima zadatak da sve poslovne promene nastale poslovanjem u toku jedne godine zabeleži i pruži osnov za dalje proračune.
Knjigovodstvo se može podeliti u dve grupe :
• Prosto knjigovodstvo
• Dvojno knjigovodstvo
U nekom od narednih tekstova posebnu pažnju posvetićemo svakoj grupi knjigovodstva.
Preduzeće može odlučiti da angažuje eksternu agenciju koja pruža knjigovodstvene usluge. Ovaj vid poslovanja obično se primenjuje kod malih preduzeća koja nemaju dovoljno razvijen sektor finansija. Benefiti koje preduzeće ima prilikom odabira eksterne agencije podrazumevaju eliminisanje obaveza koje čine:
• Vođenje poslovnih knjiga
• Zastupanje pred poreskim organima
• Platni promet
• Registracija u APR-u
• Prijava i odjava radnika …
Međutim ove vrste usluga zahtevaju i određena finansijska sredstva koja treba izdvojiti. Ukoliko preduzeće želi kvalitetnu uslugu, mora angažovati agenciju koja je dokazana i priznata u polju pružanja knjigovodstvenih usluga.
Agencija za knjigovodstvene usluge u okviru paketa usluga koje nudi korisniku takođe uključuje i licencirani program preko kojeg se nastale promene knjiže.
Ostale knjigovodstvene usluge obuhvataju :
• Obuka kadrova
• Konsalting
• Kontrola unosa dokumentacije kod korisnika kada je deo poslova poveren kadrovima u korisnika
• Izrada specijalnih bilansa, likvidacioni bilans
• Drugi finansijski poslovi
• Davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike
• Obračun kamata
• Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
• Vođenje dinarske i devizne blagajne
• Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
• Izrađivanje potrebnih bilansa i dokumenta za kredite
• Obračun zarada
• Izrada obrasca M4
• Obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa …

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here