Sredinom 2005. godine na otoku Krku utemeljen je inovativan, ekološki sustav zbrinjavanja komunalnog otpada, poznat pod imenom Eko otok Krk. Sustav, prvi takvog karaktera u cijeloj Hrvatskoj, omogućio je zbrinjavanje svih vrsta otpada. Koristi više od 6500 spremnika na 1400 lokacija na kojima se otpad prikuplja i razvrstava u pet kategorija (papir, PET ambalaže, staklo, biootpad, ostalo).
Na otoku također postoji sedam (svaka otočka općina ima po jedan) posebnih odlagališnih iliti sabirnih mjesta (takozvanih ‘POSAM-a’) na kojima žitelji otoka mogu besplatno odložiti krupni kućni otpad, poput starog namještaja, bijele tehnike, olupina vozila, gume, kao i bilo kakav opasni otpad. Na istim se mjestima vrši i otkup ambalaže po standardnoj naknadi od 50 lipa po komadu.
krk vila
Godišnje se prikupi gotovo dvadeset tisuća tona komunalnog otpada, od čega otprilike dvanaest tisuća tijekom ljeta kada je turistička sezona na vrhuncu. Trideset posto otpada skuplja se odvojeno, a zatim prebacuje u reciklažno dvorište i tamo priprema za daljnje recikliranje, dok se onaj nerazvrstani dio prebacuje na odlagalište Treskavac gdje ga se zbrinjava po najsuvremenijim metodama. Programu je cilj povećati postotak razvrstanog otpada za pet posto svake godine.
krk
Za provođenje ovog hvalevrijednog programa zadužena je tvrtka Ponikve d.o.o., koja se također bavi i vodoopskrbom i upravljanjem otpadnim vodama. Zbog održavanja i konstantnog unaprjeđivanja eko-sustava otvoreno je više od stotinu radnih mjesta, a tvrtka mnogo ulaže i u promoviranje sustava i edukaciju o važnosti recikliranja, pogotovo među mladima. Plohe odlagališta šire se i saniraju po potrebi (u projekt je dosad uloženo više od 25 milijuna kuna), a na sabirnim mjestima postoji i opcija otkupa metala (bakar, mesing, bronca, aluminij, cink, olovo, željezo, pleh…)
Tako je Krk postao prva turistička destinacija u Hrvatskoj čiji je sustav za zbrinjavanje otpada baziran na ekološkim principima, zahvaljujući najviše ekološkoj etici stanovništva i lokalne vlasti. Time je Krk doskočio sve češćem problemu ubrzanog zagađivanja turističkih destinacija i počeo graditi reputaciju eko-otoka.
eko krk 3
Krk, kao i gotovo sve destinacije na hrvatskoj obali, privlači turiste čistim morem i nezagađenom prirodom, a s obzirom da mnoštvo ljudi znači i mnoštvo smeća, postoji opasnost gubitka tih najvrednijih aduta i stvaranja velike gospodarske štete. Nedavni turistički trendovi pokazuju da je ekološka osviještenost neke destinacije sve bitniji faktor odabira iste kod velikog dijela turističke populacije, a s obzirom da gotovo polovica svih turista koji posjete Krk dolazi iz zemalja sa tradicionalno jakom kulturom eko zbrinjavanja otpada (Njemačka i skandinavske zemlje), nameće se činjenica da će se eko-friendly pristup isplatiti i na ekonomskom planu, privlačeći turiste i stvarajući dodatnu vrijednost. Ukratko rečeno, očuvanje prirode i Jadrana je imperativ za sve turističke sredine, a inzistiranje na eko pristupu jedan je od najboljih načina da se to i dogodi.
eko krk 4
Premda u etabliranje Krka kao eko destinacije treba uložiti još mnogo truda i vremena, dosadašnji rezultati, entuzijazam lokalne zajednice kao i pohvale koje projekt prima iz svih strana Hrvatske, ali i Europe, pokazuju da ovakvi projekti mogu poboljšati kvalitetu života stanovništva, djelovati povoljno po gospodarstvo i potaknuti ostale gradove i otoke dalmatinske obale da slijede primjer zelenog otoka Krka.

2 KOMENTARI

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here