CiceronQuod licet Jovi, non licet bovi. / Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.
Panem et circenses. / Kruha i igara. (Juvenal)
Omnia mea mecum porto. / Sve svoje nosim sa sobom. (Valerije Maxim)
Occasio facit furem. / Prilika čini lopova.
Divide et impera! / Podijeli pa vladaj!
De mortius nihil nisi bene. / O mrtvima treba govoriti samo dobro.
Amor omnia vincit. / Ljubav pobjeđuje sve. (Vergilije)
Amicus certus in re incerta cernitur. / Prijatelj se u nevolji poznaje. (Ciceron)
Aurea mediocritas. / Zlatna sredina. (Horacije)
Cedendo victor abibis. / Pametniji popušta. (Ovidije)
Casus belli. / Povod ratu.
Cave canem. / Oštar pas.
Ab ovo. / Od početka (Horacije)
Actam rem agere. / Mlatiti praznu slamu. (Plaut)
A capite usque ad calcem. / Od glave do pete.
Ad acta. / Među spise. U koš. (Kratica a.a.)
Alea iacta est. / Kocka je bačena. ( Cezarove riječi pri prelasku Rubikona)
Amat victoria curam. / Pobjeda donosi brige.
Vis maior. / Viša sila
Qualis artifex pereo! / Kakav umjetnik umire sa mnom! ( Posljednje Neronove riječi)
Latinske izreke 2 Latinske izreke 3 Latinske izreke 4 Latinske izreke 5

4 KOMENTARI

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here