elektronske cigareteNajnovija istraživanja koja se sprovode u vezi sa elektronskim cigaretama, njihovim sastavom i delovanjem na konzumente, potvrđuju ono o čemu proizvođači elektronskih cigareta odavno pričaju. Elektronske cigarete bez ikakve dileme, sadrže određeni procenat nikotina, ali takođe, za razliku od regularnih cigareta, izazivaju daleko manju zavisnost kod konzumenta i kod daleko manjeg broja ljudi.
Istraživanje koje je obavio “Pen Stejt Koledž” uključilo je veliki broj dugogodišnjih konzumenata elektronskih cigareta. I pored toga što elektronske cigarete ne sadrže one elemente koji su izazivači kancera, a nalaze se u regularnim cigaretama, one svakako doprinose razvijanju određene vrste zavisnosti, naročito kod onih konzumenata koji su konzumenti u dužem periodu. Takođe, obzirom da se radi o relativno novom proizvodu, nemoguće je sa sigurnošću tvrditi kakvi su dugoročni uticaji na zdravlje konzumenta.
Svakako, ono što je istraživanje potvrdilo, jeste činjenica da zavisnost koju izazivaju elektronske cigarete procentualno pada u odnosu na stepen zavisnosti koji izazivaju regularne cigarete. Hipoteza koju su iz ove činjenice izvukli istraživači, jeste da nizak nivo nikotina u elektronskim cigaretama rezultira manjom zavisnošću kod pušača.
Obzirom da se radi o novom proizvodu na tržištu, prvi zaključci u vezi sa odvikavanjem od pušenja su veoma pozitivni i potvrđuju visok stepen uspešnog odvikavanja od pušenja. Ipak, tek će naknadna istraživanja pokazati u kojoj meri pušenje elektronskih cigareta može imati ozbiljnije posledice po zdravlje konzumenta. Velika opasnost leži u mogućnosti da deca i maloletne osobe, konzumiranjem elektronskih cigareta mogu postati zavisni od nikotina. Zbog toga će rad na prevenciji biti jedan od važnijih zadataka u budućnosti.
Jedno drugo istraživanje, donosi zanimljive zaključke. Reč je o istraživanju o uticaju elektronskih cigareta na takozvane pasivne pušače. Istraživanje je upoređivalo rezultate iz onih kuća u kojima zajedno žive pušači i nepušači i onih u kojima zajedno žive konzumenti elektronskih cigareta i nepušači. Rezultati govore o daleko manjoj štetnosti elektronskih cigareta. Nemoguće je da iko od “pasivnih pušača” postane zavistan od nikotina ukoliko je izložen nikotinu oslobođenom iz elektronske cigarete. Količina nikotina koja odlazi u vazduh iz elektronske cigarete je 0.05ng/ml, dok je količina oslobođenog nikotina iz regularne cigarete 300ng/ml, na uzorku od dvadeset ispušenih cigareta, odnosno 146ng/ml kod onih pušača koji su potrošili petnaest cigareta. Ovo pokazuje da je količina oslobođenog nikotina kod elektronskih cigareta manja i do 1200 puta u odnosu na količinu nikotina oslobođenu iz regularnih cigareta.
Danas na tržištu postoji više od četiri stotine brendova elektronskih cigareta, a ova industrija bi u 2015. godini trebalo da ostvari prihode od dve milijarde evra. Istraživanje obavljeno u jedanaest evropskih država pokazuje da čak 11 miliona ljudi redovno konzumira elektronske cigarete kao sredstvo za odvikavanje od pušenja.
Sve ovo ukazuje na sve veću prisutnost i popularnost elektronskih cigareta koja dolazi i otuda što su rezultati u odvikavanju od pušenja zaista impresivni. Na našem tržištu je takođe moguće kupiti elektronske cigarete najboljih proizvođača koji na tržište donose iskustvo, znanje i pouzdanost.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here