Narodne novineNajstarije novine u Europi koje kontinuirano izlaze od 6. siječnja 1835. jesu upravo jedne hrvatske novine – Narodne novine koje ove godine slave 176. rođendan. Već 20. listopada 1834. Ljudevit Gaj najavljuje da će izlaziti Novine horvatske i Danica horvatska, slavonska i dalmatinska (književni prilog tim novinama), tiskane kajkavskim narječjem i starim pravopisom.
Od 1836. Novine horvatske mijenjaju ime u Ilirske narodne novine, a Danica u Danicu ilirsku te počinju izlaziti na štokavskom narječju i u novom pravopisu. Time je Gaj povezao sve hrvatske krajeve u kulturnojNovine horvatsko-slavonsko-dalmatinske djelatnosti koja je sa sobom nosila i političke ciljeve.
U međuvremenu je ilirsko ime bilo zabranjeno (1843.-1845.) pa su novine opet mijenjale ime. Narodne novine izlazile su pod ovim naslovom od 1843. do 1844. Novine je uređivao Ljudevit Gaj, a izlazile su dva puta tjedno na pola arka. U ožujku 1844. novine mijenjaju naslov u Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske. Novine dalmatinsko-horvatsko-slavonske pod ovim naslovom izlaze od 1847. do 1849. U ovom je razdoblju urednik novina bio Bogoslav Šulek. Krajem 1849. godine novine postaju službeni list i mijenjaju naslov u Narodne novine.
Horvatska domovinaLjudevit Gaj je u Narodnim novinama 5. veljače 1850. objavio da su one postale zvaničnim iliti službenima za Hrvatsku i Slavoniju. Novine 1853. mijenjaju naslov u Carsko kraljevske službene narodne novine. A ovo današnje ime datira iz 1861. Prvo im je sjedište bilo u Frankopanskoj ulici, današnjim prostorijama Leksikografskog zavoda.
Narodne su novine tijekom svoga dugog vijeka pratile život hrvatskoga naroda te svjedočile o borbi za hrvatski jezik i o njegovu razvoju u različitim društveno-povijesnim okolnostima. One su po mnogočemu zanimljive i jedinstvene. Na njihovim stranicama svoje su prve tekstoveIlirske narodne novine objavila mnoga imena hrvatske književnosti i kulture poput Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, Ljudevita Farkaša Vukotinovića, Dragutina Rakovca, Antuna Gustava Matoša… Čitatelji su se upravo tu susreli s «Horvatskom domovinom» Antuna Mihanovića, odnosno stihovima Lijepe naše, hrvatske himne. Zanimljivo je da je i Dragutin Tadijanović povezan s Narodnim novinama – tu je imao svoje prvo radno mjesto.
Ovih 176. godina pokazuje tradiciju hrvatskog novinstva i novina koje su imale bitan društveni utjecaj a služile su kao javna tribina intelektualaca te poticale mnoga jezična, pravopisna i politička pitanja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here