DjecaKorisnici doplatka za djecu koji su ostvarili pravo na doplatak za 2012. godinu dolaskom nove godine u obvezi su obnoviti svoj zahtjev, kako bi i u 2013. godini ostvariti to pravo bez prekida u isplati.
Zahtjev je potrebno predati najkasnije do 28. veljače 2013. godine. Uz zahtjev je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, a korisnicima koji do kraja veljače ne predaju zahtjev, pravo će pripadati od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev se predaje područnom uredu HZMO-a nadležnom prema prebivalištu podnositelja zahtjeva osobno na šalteru ili šalje poštom.
Tako se od 01.ožujka 2013.godine rješenje o pravu na dječji doplatak donosi na osnovu novog zahtjeva i ostvarenog dohotka svih članova kućanstva u prethodnoj 2012. godini.
Uz zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na dječji doplatak potrebno je priložiti:

  • dokaze o ostvarenim prihodima svih članova kućanstva u prethodnoj 2012.godini
  • dokaze o nastalim promjenama u statusu korisnika i djece (prestanak radnog odnosa, prestanak školovanja)
  • dokaze o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva
  • početkom nove školske godine dokaz o redovitom upisu za djecu koja su navršila 15 godina života

Prema odredbama Zakona o doplatku za djecu, pravo na dječji doplatak imaju korisnici čiji ukupni prihod, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice odnosno 1.663,00 kune (proračunska osnovica za 2012. godinu iznosi 3.326,00 kuna).

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here