Svi danas većinom dobivamo velike račune za kućanstvo, pogotovo što se tiče potrošnje energije. Istina je da su ljudi počeli sve više i više razmišljati o okolišu i njegovoj dobrobiti. Zato su nam danas postali itekako važni obnovljivi izvori energije jer oni na neki način predstavljaju našu budućnost, a naravno s time i bolji život.
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije dolaze iz izvora koji ne propadaju i oni se mogu iskorištavati, a da pritom ne nestanu sa lica zemlje. To su sunce, kiša, vjetar, odnosno voda ili more. Svaki od njih ima kapacitet napajanja našeg doma, kao vjetar koji je sposoban za podizanje zmaja. Na primjer dok vjetar puše, zmaj može letjeti slobodno u zraku, bez brige o bilo kakvom štetnom djelovanju. Ovo je samo primjer da ovi izvori nisu štetni i da se trebamo što prije okrenuti u njihovom smjeru.
Prednost obnovljivih izvora energije je što na Zemlji za to ne konzumiraju naše resurse. Kao rezultat toga ta energija je jeftinija za korištenje, jer se može koristiti besplatno.
Mnogi ljudi vide obnovljivu energiju kao budućnost, ali da bi se to postiglo treba itekako uložiti truda i volje i osvijestiti ljude i objasniti im što za nas zapravo znače ti obnovljivi izvori. Postoje solarni paneli, električni automobili, pa čak i motori na vodik koje koriste ljudi diljem svijeta. Međutim, taj iznos energije koja se koristi je ništa u odnosu na potrošnju ulja. Tijekom sljedećih nekoliko desetljeća događati će se sve veći i veći napredak što se tiče obnovljivih izvora energije i dolaziti će se do mnogih novih rješenja. Morati ćemo se potruditi iskorištavati obnovljive izvore energije, a što manje ili pak nikako koristiti neobnovljive izvore jer oni polako nestaju. Postoje neki najimpresivniji napredci u istraživanju izvora energije koji se mogu obnavljati.
U izvješćima koje daju razne organizacije iz obnovljivih izvora energije za 21. stoljeće navodi se da su investicije u obnovljive izvore energije porasle za 32% u 2011. Uz to dolazi sve više nevjerojatnih tehnologija koje poboljšavaju solarnu energiju. Jedan od napredaka je nano-predložak molekule energije. Ova vrsta solarnih panela može pohraniti energiju na neodređeno vrijeme i puno je jeftiniji za proizvodnju. Čak je skupina istraživača došla do još nekih dobrih otkrića za solarnu energiju, a to otkriće su solarne ćelije na papiru.
Jedan od najzanimljivijih napredaka je korištenje algi za proizvodnju energije. Naizgled beskorisna zelena tvar zapravo sastoji se od oko 50% nafte i ostavlja bez stakleničkih plinova. Alge naravno rastu kroz proces fotosinteze. Još jedan zanimljiv koncept može promijeniti način na koji ćemo gledati na naše smeće. Ovaj koncept je bio-gorivo. Bio-gorivo znači zapravo da uzmete svoje smeće i umjesto da ga stavite na odlagališta, to smeće se može obrađivati i pretvoriti u energiju. To će ubiti dvije muhe jednim udarcem jer će sniziti cijene benzina i također ostavlja puno više zemljišta na korištenje nama ljudima.
Zemlja koja stvarno pokušava unaprijediti svoje obnovljive izvore energije je Kina. Kao što se zna, oni imaju najveći broj stanovnika u cijelom svijetu i oni također trebaju proizvesti najviše energije. Ako oni mogu proizvesti više energije iz obnovljivih izvora onda bi to moglo napraviti veliku razliku za okoliš. Čista energija već čini oko 27,5% energije koja se koristi u Kini, ali oni su u potrazi za višim udjelom. Ako se Kina može brinuti za sebe i za svoje stanovništvo sa iskorištavanjem obnovljivih izvora energije, trebale bi se onda i sve ostale zemlje potruditi i doći do što boljih riješenja za svih nas, a i za okoliš.
Nažalost danas se dešavaju velike klimatske promjene, a svi govore da trošimo više nego što trebamo. Na našoj djeci svijet ostaje i trebali bi se pobrinuti svi za njihovu bolju budućnost. Nikome danas nije lako, ali trebali bi se naučiti živjeti zdravije i poštovati prirodu. Ovi izvori ne samo da će nam pomoći u postizanju boljeg života nego će nam i priroda odnosno okoliš u kojem se svakodnevno krećemo biti zahvalan. Naravno još nešto se javlja kao dobra posljedica iskorištavanja tih izvora. A to je da ćemo morati trošiti manje novaca na režije u kućanstvu, ali i drugdje. Zato se nadam da ćemo se u budućnosti više orijentirati na ove izvore, ali vidi se da je svijet krenuo u dobrom smjeru i da naravno, sve više i više o ovoj vrsti dobivanja energije razmišljamo i trudimo se postići najbolje s njom.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here