Laminat

Laminat čine četiri odnosno pet slojeva:

– Nosivim slojem smatraju se ploče različitih vrsta sačinjene od drvne prerađevine. One služe za nošenje ostalih slojeva i od njih zavisi čvrstoća laminata zatim prijanjanje na podlogu kao i stabilnost i količina otpornosti na vlagu. U izradi laminata najčešće učestvuju HDF ploče ( to su vlaknaste ploče koje su velike gustoće ). Ove ploče su homogene strukture izuzetne čvrstine koja ne dozvoljava lako savijanje i podnose dobro pritisak. Mnogo manja je upotreba MDF ploča koja ima srednju gustoću u odnosu na šperploču sa najmanjom gustoćom. U odnosu na HDF ploče zbog svojih znatno lošijih karakteristika postoji mogućnost da se potpuno povuku sa tržišta kao nosivi materijal.
– Pod dekorativnim slojem podrazumeva se odštampani papir odgovarajućeg dezena koji pomaže u estetskom izgledu laminata. Gornja strana nosivih ploča služi za postavljanje ovog papira. Odštampane slike na papiru mogu predstavljati razne vrste drveta i biti različitih kvaliteta, mogu predstavljati mramor ili neki drugu vrstu kamena a mogu biti i slike potpuno raznobojnih tonova i različitih dekoracija.
– Vezni sloj čini lepak koji spaja nosivi i dekorativni sloj. Njegova glavna uloga je da što bolje spoji ova dva sloja i pravljen je na bazi poliuretana i melamina.
– Nanošenje zaštitnog sloja vrši se preko dekorativnog. Služi kako bi laminatu obezbedio svu potrebnu tvrdoću i otpornost na razne negativne uticaje. Njega čini laka prozirna papirna folija koja se natapa u veštačku smolu. Kako bi ovaj sloj bio još postojaniji i otporniji dodaju se još neke primese poput korunda. U zaštitni sloj moguće je utisnuti nabore i kanaliće koji se mogu napipati na prirodnom drvetu. Poklapanjem udubljenja i šara i boja sa papira dobija se još vernija slika imitacije drveta.
– Nanošenjem balansnog sloja štiti se donja strana laminatnih ploča. Nanošenjem ovog sloja postiže se ravnoteža u napetosti između slojeva gornjih strana nosivog sloja. Balansni sloj sprečava pojavu vlage ispod laminata kao i mogućnost da laminat ulegne.
Kod posebnih vrsta laminata postoji još jedan sloj koji deli nosivi i dekorativni sloj a to je natronski papir odnosno jedan ili više slojeva ovog papira. Uglavnom se postavlja kako bi pod bio još otporniji i to se najviše radi kod podova u velikim prostorijama ili javnim ustanovama.

Loše osobine laminata su:

– Samo jezgro laminata sastavljeno od drvenih vlakana u prisustvu vlage mogu da nabubre a prilikom sušenja da se utegnu pri čemu dolazi do deformisanja laminata koji je postavljen.
– Kod proizvodnje drvnih materijala smola se koristi u svrhu lepljenja i sadrži formaldehid ( bezbojan gas koji ima oštar miris i šteti disajnim putevima, nadražuje sluznicu i oči. Kod kupovine laminata obratite pažnju na označeni razred. E1 ima najmanju emisiju štetnih dejstava i gotovo da ne sadrži otrovan gas.
– Za postavljanje laminata treba pripremiti potpuno ravnu površinu.
– Laminat ne može da se brusi i ponovo lakira što mu automatski skraćuje vek trajanja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here