PanamaRepublika Panama je aktraktivna destinacija za investitore iz celog sveta, pre svega zbog nulte stope poreza. Američki dolar je zvanična valuta zemlje. Ne postoje nikakvi zahtevi za podnošenje bilo kakvih izveštaja o poslovanju. Prihodi koji su zarađeni izvan ove zemlje isključeni su iz poreza.

Osnovne odlike Kompanija koje posluju na Panami

Ne postoji ograničenje o nacinalnosti.
Ne postoje zahtevi da se obelodani vlasništvo nad kompanijom
Nema ograničenja u vezi sa vlasništvom nad akcijama
Direktori i službenici ne moraju boraviti u Panami
Ne postoje zahtevi za uplaćenim kapitalom
Porez se ne plaća ukoliko se prihodi steknu van granica Paname
Nema kontrolisanja poslovanja
Ne postoje zahtevi koji se odnose na popunjavanje godišnjih finansijskih izveštaja
Ne postoje zahtevi koji se odnose na održavanje godišnje skupštine akcionara i direktora.

Osnivački zahtevi

Sledeće informacije su potrebne kako bi se osnovala kompanija i izvršio osnivački akt koji je u skladu sa propisima i zakonima na Panami:
Objekti kompanije
Osnovni kapital/broj akcija
Kompanija izdaje sertifikate na svoje nosioce akcija ili neku formu sertifikata
Imena i adrese direktora
Kompanije na Panami moraju da imaju presednika, blagajnika i sekretara, a pojedinac može biti istovremeno na više pozicija
Dokumenta koja su potrebna prilikom osnivanja:
Ime kompanije
Imena i adrese direktora
Imena i adrese svih akcionara
Kad su sve informacije i dokumenta skupljeni osnivanje offshore kompanije se može završiti za nekoliko sati. Memorandum i Osnivački akt će potom biti predani u registar. Imena svih kompanija se moraju završavati na Korporacija, Inkorporacija, Anonimno Društvo. Ime može biti na bilo kom jeziku. Kompanija mora posedovati najmanje tri radnika ( presednika, blagajnika, sekretara). Minimalni broj direktora je 3. Minimalni broj akcionara je 1. Adresa kompanije mora biti na adresi registrovanog agenta koji radi za kompaniju.
Više informacija o osnivanju offshore kompanije u Panami pogledajte na sledećem linku http://www.start-offshore.com/sr/zasto-offshore.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here