Postani ekspert za pisanje seminarskih radovaKada razmišljate o školi ili fakultetu, šta je to što vam oduzima najviše vremena i energije? Možemo već da pretpostavimo o čemu se radi. Sastavi, seminarski radoivi, diplomski radovi… Zar ne?
Malo đaka zaista uživa u procesu pisanja takvih radova. Većina nas odustane od pisanja sastava pod izgovorom da nemamo dovoljno talenta, ali taj izgovor zaista ne važi. Pisanje seminarskih radova je veština baš kao i sve ostale. Morate se posvetiti usavršavanju ove veštine baš kao i za sve druge veštine koje ste usavršili u toku života, poput rešavanja matematičkih zadataka, plivanja, igranja šaha, trčanja…
Za vas smo pripremili 5 saveta koji će vam pomoći da postanete pravi ekspert za pisanje seminarskih radova:
1. Kvalitetna struktura je osnova svakog dobrog rada
Postani ekspert za pisanje seminarskih radovaPodelite rad u smislene celine. Oko posmatrača prosto neće biti dovoljno zainteresovano da pročita rad u kome je sve jednolično formatirano. Celine moraju biti smislene i logično raspoređene. Najbolje bi bilo da pratite čuveno školsko pravilo, svaki rad mora imati: uvod, razradu i zaključak. Uvod je deo u kojem morate zaintrigirati čitaoca da nastavi da čita, ali na veoma sažet i konkretan način. Istaknite ključne tačke kojima ćete se baviti u daljem tekstu. Razrada je obično kada su seminarski radovi u pitanju dužine oko 10 strana. Svaki deo razrade mora biti jasno izdvojen i da u pasusima postoji smisleni sled podtema rada. Zaključak je deo u kome ćete sumirati prethodno napisano i na lep način još jednom podeliti sa čitaocima zašto je tema kojom ste se bavili toliko bitna i koji je vaš krajnji zaključak na tu temu. Nakon toga sledi spisak literature koju ste koristili u pisanju rada.
2. Struktura svakog pasusa mora biti više nego jasna
Kao i celokupan rad, svaki pasus mora imati svoj smisao i strukturu. Preporučujemo vam da svaki pojam ili tvrdnju potkrepite nekim konkretnim primerom koji će približiti tematiku čitaocima.
3. Napišite plan rada pre nego što počnete da ga pišete
Pre nego što počnete da pišete rad odvojite par minuta da razmislite o tome šta želite da pišete i kojim sledom. Napišite par teza koje ćete kasnije pratiti i po njima pisati uvod, zaključak i razradu, kao i njihove podpasuse. Ovaj savet je možda i najbitniji od ovih pet, jer bez dobrog plana nema ni dobrog rada.
4. Rad dobro pregledajte i ispravite potencijalne greške
Kada završite rad napravite malu pauzu da se odmorite i razbistrite misli. Popijte kafu, malo odspavajte ili prošetajte i zatim uzmite ponovo rad i tako sveži ga pregledajte i ispravite eventualne greške. Ukoliko niste sigurni u to da ćete uočiti greške, pošto ste ga toliko puta čitali i sami pisali, potražite pomoć prijatelja. Najbolje je da ga pročitate i naglas kako biste videli kako će vaš rad zvučati kada ga budete branili i da vidite kako se vama sviđa kako zvuči.
5. Ne propuštajte priliku da usavršite svoju veštinu pisanja seminarskih radova
Đaci i studenti uglavnom pišu seminarske radove kao po kazni. Nemojte tako gledati na ovaj deo vašeg školovanja. Kada god imate priliku pišite i svaki put analizirajte gde smatrate da ste pogrešili, na šta bi trebalo da obratite pažnju sledeći put. Radite na svojoj veštini pisanja i ko zna, možda vam se vremenom i dopadne. Uživajte svakako u usavršavanju!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here