Razvoj grada Varaždina u razdoblju od 16. do potkraj 18. stoljeća – unatoč stalnim ratnim opasnostima, čestim požarima i drugim nepogodama, prati i bogata graditeljska djelatnost. Osobito dolazi do planske urbanizacije uže gradske jezgre. Tako se uz pretežito drvene domove građana podižu i brojne crkve te plemićke kurije i palače – ponajviše u baroknom stilu. Raskoš i sjaj razigranog Varaždina, s pravom nazvanim malim Bečom, iznenada je prekinuo katastrofalni požar 25. travnja 1776. godine.

Palača Drašković

Palača Drašković

Kuća na mjestu građevine koju danas nazivamo palača Drašković, 1616. godine dolazi u ruke obitelji Drašković. Izgradnja danas poznatog zdanja palače započinje u XVIII. stoljeću kada je njezin vlasnik bio ban grof Franjo Nadasdy. Upravo se u to vrijeme u spomenutoj građevini održavaju sjednice hrvatskog sabora i bansko ustoličenje, sve do požara 1776. godine. U središtu – iznad samog ulaza u palaču, nalazi se grb obitelji Drašković. Palača je smještena na glavnom varaždinskom trgu – Trgu kralja Tomislava.

Palača Patačić

Palača Patačić

Na iznimnoj poziciji – u samom srcu grada, nalazi se palača Patačić. Najreprezentativnija građevina razdoblja rokokoa potječe iz druge polovice 18. stoljeća. U dokumentima je ostalo zabilježeno da se dotična palača spominje još u XVII. stoljeću kao vlasništvo trgovca Danijela Praunspergera. 1764. godine vlasnik građevine postaje Franjo Patačić, te na temeljima trgovačke kuće podiže prekrasnu palaču. Zidni plašt palače je oslikan nizom stupova te ukrašen plastičnim obrubima u stilu rokokoa. Građevinu krase brojni ornamenti i vitice.

Palača Varaždinske županije

Palača Varaždinske županije

U dvokatnoj građevini smještenoj nasuprot franjevačke crkve sv. Ivana Krstitelja, danas se nalazi sjedište Varaždinske županije. U XVI. stoljeću se na tom mjestu nalazila zgrada Generalata Slavonske krajine. S obnavljanjem županijskog sustava u XVIII. stoljeću, na mjestu zgrade Generalata započinje se s gradnjom monumentalne građevine za potrebe nove županijske uprave. Građevinu s raskošnim kamenim portalom i trolisnim zabatom, podignuo je Jakob Erber. Ta palača ujedno predstavlja u njegovo najznačajnije građevinsko djelo. Međutim, 1776. godine, palača je stradala u požaru. Nekadašnji trolisni zabat je zamijenjen današnjim običnim trokutastim klasicističkim zabatom. Interesantno je saznanje da se u njegovom središtu nalazi grb obitelji Erdödy – nasljednih varaždinskih župana. U nedavnoj obnovi, rekonstruirano je kompletno pročelje zgrade.

Palača Batthyany

Palača Batthyany

Na glavnom varaždinskom trgu, nalazi se lijepa jednokatnica grofova Batthyany iz Ludbrega. Za gradnju građevine bio je zaslužan, već spomenuti, Jakob Erber. U toj su se palači nekada održavale kazališne predstave. Palača je teško stradala 1776. godine. U 19. stoljeću dolazi do preuređenja pročelja, dok su u unutrašnjosti sačuvani detalji iz razdoblja rokokoa.
Šetnja gradom Varaždinom II.

1 KOMENTAR

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here