Palača Herczer

Palača Herczer

Palača Herczer je jedna od najznačajnijih palača Varaždina danas, s obzirom da je u njoj smješten Entomološki odjel Gradskog muzeja Varaždin. Riječ je o stalnom postavu – vrijednoj i jedinstvenoj zbirci najvećeg varaždinskog prirodoslovca, gimnazijskog profesora te utemeljitelja i prvog kustosa toga Odjela Franje Košćeca. Sama palača je izgrađena nakon požara 1776. godine, točnije 1791. godine na inicijativu Franje Herczera. Zgrada je izgrađena u stilu ranog klasicizma, a iznad ulaza – na kamenom portalu – se nalazi grb obitelji Herczer.

Palača Prassinsky-Sermage

Palača Sermage

Na Trgu Miljenka Stančića u Varaždinu naići ćete na interesantno zdanje iz druge polovice XVIII. stoljeća. Već polovicom XVII. stoljeća na istom je mjestu stajala kuća tridesetničara («utjerivača kraljevskog poreza») iz Varaždina, baruna Prassynskog. Kasnije se grof Petar Troilo Sermage oženio Prassynskovom kćeri te obnavlja palaču u rokoko stilu. Danas je to jedna od, vizualno, najinteresantnijih palača, jer je ukrašena mnoštvom narančastih medaljona na pročelju zgrade. U palači se danas nalazi stalni postav – Galerija starih i novih majstora Varaždinskog muzeja.

Vila Bedeković

Vila Bedeković

Prvotnu građevinu današnje vile Bedeković dao je izgraditi Vilim Muller – osnivač varaždinskog gradskog perivoja. U XIX. stoljeću spomenuta kuća je preuređena i proširena. Riječ je o jednokatnici s istaknutim trijemom i klasičkim zabatom koji nose četiri monumentalna stupa. Vila je bila u vlasništvu političara Kolomana Bedekovića. Građevinu okružuju ostaci značajnog perivoja. Spomenik u parku ispred vile posvećen je palom borcu, a riječ je o radu akademskog slikara Radovana Trstenjaka. Danas se u vili nalazi dječji odjel Gradske knjižnice «Metel Ožegović».

Palača Erdödy

Ova palača, smještena izvan prvotnog uskog centra i samih zidina Varaždina, nalazi se na današnjem Kapucinskom trgu. Zgrada je izgrađena u XVIII. stoljeću. Prvotno je bila dom obitelji Erdödy, a pred kraj XIX. stoljeća se preuređuje za potrebe «Kapucinske vojarne». Jednokatnica sadrži tri rizalita od kojih središnji ima polukružni, a bočni trokutaste zabate. Na središnjem rizalitu je kameni portal koji sadrži grb obitelji Erdödy. Danas se u zgradi nalazi varaždinska Glazbena škola.
Šetnja gradom Varaždinom I.

1 KOMENTAR

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here