Zeleni uredŽelite li postati energetski i ekološki osvještena organizacija, u svoje svakodnevne aktivnosti uvedite Zeleni ured i zeleno poslovanje.
Što to znači? Znači organizaciju poslovanja koja podrazumijeva ekološku odgovornost u poslovanju, što se pozitivno odražava na okoliš, ali i na poslovanje.
Osnovna načela Zelenog ureda:

  • efikasno korištenje energije i materijala
  • smanjenje otpada
  • recikliranje

Jedna od najvažnijih mjera za smanjenje troškova i negativnog utjecaja na okoliš je povećanje energetske efikasnosti, što se postiže pametnim gospodarenjem energijom tako da se isti ili veći opseg posla obavlja uz manje potrošene energije. Današnji moderni uredi zahtijevaju značajne količine vode, energije i raznih materijala što rezultira velikom količinom otpada. Činjenica je da svi živimo iznad svojih mogućnosti, a takav način života ima svoj danak – onečišćenje našeg planeta. Želimo li imati ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energetski efikasno radno mjesto, moramo se rukovoditi načelima ekološke i energetske održivosti, što znači: kupovati energetski efikasne proizvode i usluge, smanjiti njihovu upotrebu, reciklirati materijale koji se daju i tako smanjiti otpad. Racionalna uporaba energije smanjuje količinu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja, koji su razlog nastanka klimatskih promjena koje su jedan od najvećih izazova s kojim se danas suočavamo.
Računala i računalne komponente
Računala i računalne komponente danas su neizostavan dio svakog ureda. Ukoliko se odlučite za zeleno poslovanje, njihova efikasna upotreba od bitnog je značaja.
Tri su osnovna savjeta vezana uz korištenje računalne opreme:
– uređaji koje kupujete trebali bi imati mogućnost rada u stanju slabijeg napajanja (stand-by način rada) te opciju samogašenja (stavljanja u tzv. hibernatefunkciju)
– ako je moguće, nabavite multifunkcionalan uređaj koji u sebi sadrži funkcije fotokopirnog uređaja, skenera, faksiranja i pisača, te mogućnost slanja dokumenata elektronskom poštom (e-mail) .
– kada ne upotrebljavate uređaje – ugasite ih! Iako minimalno, i stand-by način rada troši energiju. Gasite ih kada odlazite na ručak, na put, a naročito noću i tijekom vikenda.
Uredski papir
Ekološki problemi pri proizvodnji nerecikliranog papira vezani su uz potrošnju resursa (drvo, voda, gorivo za prijevoz, energija za industrijske procese), zagađenje okoliša otpadnim vodama i emisiju stakleničkih plinova u atmosferu. Ne zaboravite – papir se može reciklirati i do sedam puta! A da biste postali Zeleni ured, morate razmišljati o životnim ciklusima proizvoda koje kupujete i smanjiti njihovu upotrebu.
Rasvjeta
Najefikasniji način rasvjete imat ćete ako pametno koristite prirodno svjetlo. Vaš radni stol trebao bi biti po mogućnosti smješten blizu prozora. Možda niste znali da standardne žarulje koriste samo 5 % energije za dobivanje svjetla, a 95 % energije se gubi na toplinu, dok štedne žarulje traju osam puta dulje i troše pet puta manje električne energije.
Uređaji za zagrijavanje i hlađenje ureda
Potrebno je steći navike za reguliranje i gašenje uređaja za zagrijavanje i hlađenje uredskih prostorija. Npr. u sezoni grijanja preporučena temperatura u uredima je između 20 i 21°C, što je moguće regulirati ugradnjom termostatskih ventila na radijatorima pa je ušteda energije i do 20%.
U ljetnim mjesecima moguće je ured rashladiti korištenjem sobnog ventilatora, iako danas uredski prostori sve češće imaju ugrađene split klima uređaje za hlađenje. Preporučena je sobna temperatura u ljetnom periodu 25-26°C, što je najbolje regulirati termostatom.
Voda
Pitka voda ograničeni je prirodni resurs i njena potrošnja predstavlja trošak. U uredima se potrošnja vode može smanjiti i do 50% ako se na slavine ugrade senzori, te ugrade vodokotlići s dvojnim ispustom vode (s mlazom manjeg i većeg kapaciteta)koji potroše 6 litara za jedno ispiranje (umjesto 9 litara).
Otpad i recikliranje
Zbrinjavanje otpada jedan je od najvećih problema u zaštiti okoliša. Veliki problem u odlagalištima otpada je zagađenje tla jer otrovne tvari poput metala ulaze u podzemne vode. Razgradnja otpada na odlagalištima je odgovorna i za emisije stakleničkih plinova. To konkretno znači da se morate voditi načelima smanjenja količine otpada, ponovne upotrebe materijala i recikliranja.
Neke od dobrobiti koje proizlaze iz recikliranja: očuvanje energije, očuvanje prirodnih resursa, štednja novca, smanjenje onečišćenja, smanjenje deponija otpada, otvaranje radnih mjesta u industriji recikliranja i sl.
Ovdje smo spomenuli samo neke svakodnevne stvari o kojima se može voditi računa i tako približiti svoj ured ili radno mjesto načelima poslovanja Zelenog ureda.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here