Jedna od najmlađih država u regionu, nastala raspadom Savezne Federativne Republike Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je priznata na međunarodnom nivou 1992. godine. Danas se ova država deli na različite entitete i kantone, a po društvenom uređenju se smatra republikom, iako uopšte ne funkcioniše kao republika, upravo zbog složenog uređenja.
I pored složene društveno – političke situacije koja u njoj vlada, područje Bosne i Hercegovine je izuzetno zanimljivo i posećeno od strane brojnih turista, kako iz okolnih zemalja, tako i iz čitavog sveta.
A ova zemlja itekako ima šta da ponudi svojim posetiocima… Brojni Nacionalni parkovi (“Sutjeska”, “Una”…), vrelo reke Bosne, najdublje reke na teritoriji ove zemlje, kanjon reke Tare, jezera ( Boračko, Kukavičko, Modračko ili Buško jezero), primorski grad Neum, Stari most u Mostaru, Višegrad, Sarajevo sa svojom Baščaršijom, te planinski centri (Jahorina, Bjelašnica), pa čak i prašuma, poznata kao Bosanskohercegovačka prašuma “Perućica” i mnoga druga mesta koja iz godine u godinu posećuje sve veći broj turista.
Mnoge od ovih destinacija su opšte poznate. Međutim, postoje i one koje su manje poznate i posećene, a kriju u sebi neverovatne lepote. Rijeka UnaJedna od njih je i Nacionalni park “Una”.
Desna pritoka reke Save, reka Una izvire u Lici i nastavlja svoj tok zapadnim delom Bosne i Hercegovine. U donjem toku protiče kroz Republiku Srpsku. Prema postojećim podacima, smatra se da je najveća dubina ove reke nešto više od 200 metara. Merenja su vršena na njenom izvoru, ali kako nije još uvek otkriveno dno reke, pretpostavlja se da je još dublja.
Naziv ove prelepe reke potiče od latinske reči una u značenju jedna jedina. A ona to zaista i jeste …
Izvor ove reke je zaštićen i smatra se geografsko – geološkim spomenikom prirode. U Unu se ulivaju brojne manje reke, ali i veliki broj podzemnih voda.
Nacionalni park UnaPod Nacionalnim parkom “Una” se smatra deo koji se nalazi na području gde se reka Unac uliva u Unu, pa sve do rečice Krke.
Na području Nacionalnog parka rastu brojne endemske vrste, od kojih je najpoznatija Unska zvončika (lat. Campanilla unensis) i Bosanska perunika (lat. Iris reichenbachii Heuffel var. Bosniaca), koje rastu samo ovde i nigde više na čitavom svetu. Smatra se da u ovom nacionalnom parku postoji blizu dve hiljade različitih biljnih vrsta.
Prema sprovedenim istraživanjima, na području Nacionalnog parka “Una” postoji veliki broj životinjskih vrsta i to: 15 vrsta riba, 120 vrsta ptica, 12 vrsta gmizavaca i oko 60 vrsta sisara.
manastir RmanjAli, ono po čemu je ovaj nacionalni park poseban jeste činjenica da se u njemu nalaze i nekoliko arheoloških nalazišta sa ostacima iz perioda kada su obim područjem vladali Turci, kao i srednjeg veka.
Tu su ostaci džamije Sultana Ahmeda I, za koje se pretpostavlja da potiču sa početka 17. veka. Zatim Ostrovica, poznata kao Kraljevski grad, koja se prvi put pominje početkom 15. veka, a pretpostavlja se da ju je izgradio izvesni vlastelin Hrvatinić sredinom 14. veka. Iz nešto kasnijeg perioda su ostaci srednjevekovnog grada Orašca, koji i danas ima očuvanu 10 metara visoku kulu. Ostaci još jednog srednjevekovnog grada se nalaze baš na ušću reke Unac u Unu. Reč je o srednjevekovnom gradu Rmanj.U njegovoj neposrednoj blizini se nalazi i istoimeni manastir, posvećen Svetom Nikolaju Miriklijskom, a smatra se da je podignut 1443. godine.
Pogledajte ovde još neke atraktivne turističke destinacije u svetu.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here