Vlč. Ivan Kajtez "približiti se ljudima, znači približiti se bogu".Rijetko koji svećenik je imao takav odnos sa vjernicima kao Ivan Kajtez.
Što znači biti katolik?

Za lijepoga dana znao je prije mise ljude dočekati pred crkvom, tada bi nas rasporedio u krug na livadu ispred crkve te je sjedio sa nama na priručnim dekama koje je pripremio za tu situaciju. Govorio je da je bog u nama, u travi, cvijetu, drvetu i da smo bliže Isusu i božanskom čudu ovdje u prirodi nego u kamenom zdanju. Kao najveću vrlinu vjernika isticao je odlazak među ljude i propovijedanje riječi božje. “Ime je moje sve što sam ja, a prezime sve što ostavljam drugima” Ivan Kajtez.
2.Kor 10,4-5:
„Oružja za naše ratovanje nisu tjelesna, već božanski jaka za rušenje utvrda. Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diže protiv spoznanja Boga i zarobljavamo svaki um da se pokorava Kristu.“
Jači je Isus koji je u meni, nego đavao koji je u svijetu. (1Iv 4,4)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here