Elektronske cigareteSa pojavom elektronskih cigareta pušenje je dobilo sasvim novu dimenziju.
Zahvaljujući elektronskim cigaretama sada možete pušiti a da pri tom ne narušavate svoje zdravlje niti zdravlje ljudi u Vašem okruženju. Pored zdravstvene bezbednosti elektronske cigarete su superiornije u odnosu na cigarete od duvana i u pogledu dizajna, ali i u ekonomskom smislu.
Način pušenja elektronske cigarete
Elektronska cigareta se puši isto kao i duvanska, povlačenjem vazduha kroz cigaretu, ali je način stvaranja dima koji dospeva do pušača znatno drugačiji. Naime, kod duvanskih cigareta dim nastaje sagorevanjem duvana, dok se dim elektronske cigarete formira isparavanjem nikotinske tečnosti. Pored tanka u kome se nalazi nikotinska tečnost, u sastav elektronske cigarete ulaze još i baterija i raspršivač. Kada pušač povuče vazduh kroz cev elektronske cigarete aktivira se baterija koja stvara toplotu za zagrevanje tečnosti. Kada nikotinska tečnost dostigne tačku ključanja pretvara se u paru koja dospeva u atomizer koji ima ulogu raspršivanja vodene pare do čestica mikronskih dimenzija. Na taj način nikotinska tečnost u vidu pare dospeva do pušača.
Elektronske cigarete ne narušavaju zdravlje
U sastavu dima koji stvara elektronska cigareta se ne nalaze toksične materije, za razliku od duvanskog dima koji obiluje štetnim jedinjenjima, pa čak i kancerogenim materijama. Dim elektronske cigarete se stvara isparavanjem tečnosti sačinjene od nikotina, arome i propilen glikola ili biljnog glicerola. Elektronske cigarete su u zdravstvenom smislu potpuno bezbedne. Pored toga što ne smetaju pušačima, elektronske cigarete ne smetaju ni nepušačima. Njihov dim nema neprijatan miris. Za razliku od duvanskih cigareta koje podležu zakonu o zabrani pušenja, za elektronske cigarete ne važi ovaj zakon, one se mogu koristit svuda.
Elektronske cigarete pored zdravlja čuvaju i kućni budžet
Računica pokazuje da je ušteda novca koja se ostvaruje prelaskom sa duvanskih na pušenje elektronskih cigareta vrlo značajna za kućni budžet. Troškovi pušenja se na ovaj način mogu umanjiti i do 40%. Prilikom pušenja elektronskih cigareta strogo treba obratit pažnju na količinu nikotinske tečnost u tanku, jer kada se nivo spusti ispod minimalne granice vrlo lako može doći do pregorevanja raspršivača, pa time i do stvaranja vanrednih troškova. Uštedite novac, sačuvajte zdravlje, pređite na pušenje elektronske cigarete.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here